Capism Your investment is my playground

October 26, 2018

Not Quite, Fosterland/Motherland exhibition 7th July 2018

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , — cap @ 6:30 pm

In July my painting “when the truth comes forth” was accepted for the jury selected exhibition “Motherland” at Not Quite arthall in Fengersfors, Sweden. I was a amazing exhibition and the opening was a blast! Everyone that have the opportunity should go visit this amazing and creative place.!

När sanningen kommer fram small

When the truth comes forth, 2018, ink on paper, 45 x 60 cm.

20180708_114501

Opening 7th July 2018

 

May 29, 2013

Tusen ord säger mer än en bild – Utställning på Urban Artroom 8:e Juni 2013

Header pic Urban Artroom datum

 

Tusen ord säger mer än en bild (Artistic statement about the exhibition in English see below)

”Manipulerade bilder. Delar av ett sammanhang. Upprepning av ord, tusentals gången och du börjar förstå helheten. Tusen ord säger mer än en bildUrban Artroom är ett pågående vittnesmål om förändring. En förändring där jag har varit åskådare till drömmar som krossats av auktoriteter, hopp som sveps iväg av stormar, folkets vilja som ignoreras men röster som vägrar att tystna. Men det är det vackra i enkelheten och vardagen som jag vill belysa och kampen som kommer med den. Det är en dedikering till berättelser, outtalade sanningar som förmedlats av vänner. Jag har komprimerat dessa berättelser, utvunnit ord ur essensen från oändliga konversationer. Genom att repetera dessa ord vill jag försöka förmedla ett budskap där det visuella i varje tavla blir utgångspunkten för diskussionen.”

Casper Johansson aka Cap är en självlärd konstnär. Sedan 2007 har han levt och arbetet i Myanmar/Burma. Med flera framgångsrika utställningar och samarbeten i landet finns det nu för första gången möjlighet att se hans konst i Göteborg, Sverige på Urban Artroom. Med gummistämplar, bläckdynor och okonventionella stenciler skapar han retuscherad realism baserat på ord och bokstäver.

Hoppas vi ses på vernissage den 8:e Juni. Tavlorna kommer att hänga uppe månaden ut. Välkommen!

 

Bjud gärna in era vänner till facebookevent https://www.facebook.com/events/620029181342611/

 

 Gallery Urban Artroom

Friggagatan 21

416 64 Göteborg

076-170 81 13 (Victor)

 

A Thousand Words Say More Than a Picture

“Manipulated images, fractions of a context and repetition of words thousands of times – and you start to get the whole picture. A thousand words say more than a picture at Urban Artroom is part of a prolonged testimony about transformation. I have witnessed dreams being crushed by force, hope being swept away by floods and peoples voices being ignored yet refusing to be silenced. But it is the simplicity and beauty of just existing and the everyday struggle that comes with it that I want to portray. It is a tribute to stories, untold truth by ordinary people and endless friendship. In my art I am boiling down these stories and extracting the essence from conversations to get words. By repeating these words I try to create messages, letting the paintings carry on the visual debates.”

Casper Johansson aka Cap is an autodidact artist. Since 2007 he has been living and working in Myanmar/Burma. With several successful solo- and group exhibitions and various collaborative projects with an emerging generation of Myanmar artists he has now returned to Sweden for his first exhibition outside the country. With ink pads and alphabetic rubber stamps, using multiple layered stencils, he creates what he thinks of as ‘retouched realism’ paintings based on letters and words.

Looking forward to see you at the opening on the 8th of June. The paintings will be on display until end of the month. Welcome!

 

Powered by WordPress