Capism Your investment is my playground

November 25, 2016

Stafettskapelser: Vernissage 17:e december

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , — cap @ 6:18 pm

Kom som du är, ta med en vän eller bjud in en obekant och dela kvällen med oss! MVH @stafettskapelser

 

Stafettskapelser A4

 

Stafettskapelser 2016

Ett år har rullat på och nya stafettskapelser har åter gått varvet runt. Vi vill därför bjuda in dig till årets vernissage och utställning av våra gemensamma verk.

Vernissage, 17:e december 2016, Kl 15-22

Kville konstkollektiv

Kunst/musik/folkkök/dricka

Stafettskapelser består av 7 kreatörer som vill experimentera med det kollektiva skapandet. Alla deltagare har påbörjat ett valfritt objekt för att sedan skicka vidare till nästa deltagare. Verken är färdiga när varje deltagare har bidragit med sin egen idérikedom till varje objekt. Resultatet får ni ta del av på öppningskvällen!

Kom som dig själv, ta med en vän eller bjud med en obekant och dela kvällen med oss

Verken kommer även att ställas ut och auktioneras bort på söndagen den 18:e december i Kville konstkollektivs lokal Kl 12-17. Vi kommer samtidigt att lägga upp bilder på alla verken i FB evenemanget där budgivningen sker i respektive kommentarfält. Maxbud går även att ges via SMS/telefon/fax.

Eventuella intäkter kommer i vanligt ordning att skänkas bort till Ingen Människa Är Illegal, Göteborg som även kommer att närvara under utställningen för att informera om deras verksamhet.

Buda, chocka oss och bidra genom praktisk solidaritet!

 

Varmt välkomna önskar

Anna Fors / Kent Grundberg / Casper Johansson / Anna Ryding / Tobias Rönnertz /Frida Svensson / Petra Valén

 

Kville konstkollektiv

Hisingsgatan 4C (ingång från gården)

http://kvillekonstkollektiv.blogspot.se

 

October 12, 2016

June 16, 2016

proper CRAPism

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , — cap @ 2:44 pm

A snapshot from last night at #cmykfame. When sun goes down hoodie goes up!

Crapism

20160616_004415

Work in progress

20160622_192940

 

March 29, 2016

Exhibition: Art for Aid at Gallery Momangen.

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , — cap @ 4:39 pm

 

 

 

I have donated one of these etchings for the upcoming exhibition at Gallery Momangen in Stockholm, Sweden. Come join for the opening on the 1st of April!

The text below is taken from the invitation to the event. For more information pls contact the gallery. Please share and support the cause!!

Abyss

(In english below)

I höstas var vi frustrerade över flyktingsituationen och funderade på hur vi kunde hjälpa till. Då föddes idéen om Art For Aid. Två veckor senare hade över 50 konstnärer skänkt verk och fb-evenemanget hade mer 800 attendings. När vi öppnade dörren för att sälja verken var det redan kö utanför och på fyra timmar hade vi samlat in över 40 000 kr till förmån för barnen i Kobane.

Den fantastiska känslan av att kunna hjälpa och möta massa andra personer som också vill hjälpa var enormt stark och redan dagen efter insamlingen planerade vi en ny. Nu har vi samlat våra tankar och krafter och den 1 april är det dags igen – den här gången samlar vi in pengar till föreningen Habibi! – Ung på gatan som behöver pengar till bostadshyra och SL-kort åt papperslösa flyktingar i Stockholm.

Föreningen Habibi – Ung på gatan vänder sig till de minderåriga och unga vuxna som befinner sig på gatan men hjälper även äldre som av olika anledningar befinner sig i en socialt utsatt situation. De vänder sig främst till de nordafrikaner som lever under svåra sociala omständigheter i hela Europa, där myndigheter i många, för att inte säga de flesta fall, inte bemöter dessa barn, ungdomar och vuxna på ett värdigt och rättssäkert sätt. Omständigheter som förvärrats ytterligare eftersom Sverige nu har kommit överens med Marocko om återförandet av denna grupp.

Utöver hjälp i kontakten med Migrationsverket och Socialtjänsten och andra myndigheter, med jurister och gode män, driver Habibi! också frågan politiskt då Sveriges och andra länders agerande strider mot såväl barnkonventionen som de mänskliga rättigheter som denna grupp aldrig givits möjlighet att erfara.

 

English:
Last fall, we were frustrated by the refugee situation and thought about how we could help. The idea of Art Aid was then born. Two weeks later, over 50 artists had donated art and our FB event had more than 800 attendings. When we opened the door, there was already a queue outside and in four hours we had collected over 40 000 in favor of the children in Kobane.

The amazing feeling of being able to help, and meet lots of other people who also wanted to help was enormously strong and the day after the collection, we planned a new one. Now we have gathered our thoughts and forces and on the 1st of April it’s that time again – this time we will collect money for the association Habibi! – Youth on the street who need money for housing and SL cards for undocumented refugees in Stockholm.

Association Habibi – Youth on the street, help minors and young adults who are on the street but also older people who for various reasons find themselves in a socially vulnerable situation. They are primarily aimed at the North Africans living in difficult social circumstances in Europe, where the authorities in many, if not most cases, do not treat these children, adolescents and adults with dignity and the rule of law. Circumstances has worsened further since Sweden made an agreement with Morocco to return this group.

In addition to assistance in contacts with the Swedish Migration Board, the Social Services and other agencies, with lawyers and good men, Habibi! also tries to highlight this issue politically when Sweden and other countries actions violate both the UN Convention on the Rights of the Child as well as basic human rights.

March 22, 2016

Photopolymer workshop at Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , — cap @ 11:33 pm

A few photos from last weekend when I participated in a workshop on photopolymer printmaking at Vänersborgs Konsrgrafiska Verkstad.

Follow the link: http://www.konstgrafiska.se/internkurs-i-fotopolymer/

färdig plåt

Photo: Frida Leyon

March 4, 2016

Abyss – UV Copper Etching

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , , — cap @ 11:22 am

“Abyss” – testprint

2016, Copper etching (UV), 15 x 20 cm

Printed at Vänersborgs Konstgrafiska  Verkstad and will be displayed at the exhibition “Konstrunda 2016” on the 5-6 of march 2016.

Abyss

Surface

Abyss UV

Abyss

Powered by WordPress