Liljevalchs Vårsalong / Spring salon 2020

I am very honored for being selected as one of 170 artists to be part of Liljevalchs Spring salon 2020. Two of my latest inkwash paintings will be on display at the art hall in Stockholm, Sweden. The opening is on the 10th of January 2020 and the exhibition will be on display until 22nd of March. For further details about the exhibition “Vårsalongen 2020” click HERE!

How Scandinavian of me, 2019, Inkwash on paper, 56 x 76 cm.
Reclining values / Panorering längs 45:an, 2019, Inkwash on paper, 56 x 76 cm.

Exhibition Gallery Mölndal

On Saturday 19th October the group exhibition “Intryck, Uttryck, Avtryck” together with my colleagues from Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad is opening at Gallery Mölndal. I will display three prints that was produced during my artist in residence at Galleri Heike Arndt in Kettinge, Denmark during May 2019. The opening will take place at Galleri Mölndal at 12.00-16.00 and is located at Göteborgsvägen 1, 431 30 Mölndal. Our exhibition will be open from the 19th October until 2nd November. See last in post for details. Run Come!

Denmark is flatter then the earth No.4, 2019
Denmark is flatter then the earth No. 9, 2019
Denmark is flatter then the earth No. 10, 2019

Copper etching – Hallebergs branter 2019

Here are three versions of a copper etching I did for the upcoming exhibition “Vänersborg” at our graphic workshop as part of “Culture week in Vänersborg”. It is a two plated copper print depicting the steeps of a mountain nearby my hometown. It is titled Hallebergs branter 2019 and measures 15 x 22 cm. Did the print make you curious? See more prints in HERE!

Hallebergs branter 2019, version I
Hallebergs branter 2019, version II
Hallebergs branter 2019, version III
Full program of activities at our graphic workshop during the culture week in Vänersborg

Not Quite, Fosterland/Motherland exhibition 7th July 2018

In July my painting “when the truth comes forth” was accepted for the jury selected exhibition “Motherland” at Not Quite arthall in Fengersfors, Sweden. I was a amazing exhibition and the opening was a blast! Everyone that have the opportunity should go visit this amazing and creative place.!

När sanningen kommer fram small

When the truth comes forth, 2018, ink on paper, 45 x 60 cm.

20180708_114501

Opening 7th July 2018

 

Vänersborgssalongen 2018

On of my latest work “Sonic Signature (52 Hertz), 2018, inkwash on paper, 56 x 76 cm was part of the exhibition Vänersborgssalongen 2018 at Vänersborgs art hall. The opening was on 27th of June and the exhibition is due to 28th of July. Welcome!

Soniv signature (52 Hertz)

Invitation PDF: vänersborgssalongen 18

One Branch Family Puzzle

One Branch Family Tree, 2018, Linoleumprint on puzzle (25 pcs), 20 x 20 cm.

One Branch Family Tree 2018

Unlimited edition

Exhibition: Vänersborgssalongen 2017

Han duschar 2017 1500 x 1100

On the 26th of May it was the opening of Vänersborgssalongen 2017 at Vänersborgs Art hall. Unfortunately I couldn´t participate in the opening but my latest inkwash painting did. The painting Han duschar. Kan jag hälsa från nån? / He´s in the shower, who´s calling? is an inkwash on paper, 56 X 77 cm and for sale for 6000 SEK. The show is open until the 17th of June. Drop by and let me know what you think. Also, half of the painting was on a photo in an article from the local newspaper TTela. Read more about the exhibition HERE (in swedish). Enjoy!

Vänersborgssalongen 2017 1500 x 1500

 

Stafettskapelser: Vernissage 17:e december

Kom som du är, ta med en vän eller bjud in en obekant och dela kvällen med oss! MVH @stafettskapelser

 

Stafettskapelser A4

 

Stafettskapelser 2016

Ett år har rullat på och nya stafettskapelser har åter gått varvet runt. Vi vill därför bjuda in dig till årets vernissage och utställning av våra gemensamma verk.

Vernissage, 17:e december 2016, Kl 15-22

Kville konstkollektiv

Kunst/musik/folkkök/dricka

Stafettskapelser består av 7 kreatörer som vill experimentera med det kollektiva skapandet. Alla deltagare har påbörjat ett valfritt objekt för att sedan skicka vidare till nästa deltagare. Verken är färdiga när varje deltagare har bidragit med sin egen idérikedom till varje objekt. Resultatet får ni ta del av på öppningskvällen!

Kom som dig själv, ta med en vän eller bjud med en obekant och dela kvällen med oss

Verken kommer även att ställas ut och auktioneras bort på söndagen den 18:e december i Kville konstkollektivs lokal Kl 12-17. Vi kommer samtidigt att lägga upp bilder på alla verken i FB evenemanget där budgivningen sker i respektive kommentarfält. Maxbud går även att ges via SMS/telefon/fax.

Eventuella intäkter kommer i vanligt ordning att skänkas bort till Ingen Människa Är Illegal, Göteborg som även kommer att närvara under utställningen för att informera om deras verksamhet.

Buda, chocka oss och bidra genom praktisk solidaritet!

 

Varmt välkomna önskar

Anna Fors / Kent Grundberg / Casper Johansson / Anna Ryding / Tobias Rönnertz /Frida Svensson / Petra Valén

 

Kville konstkollektiv

Hisingsgatan 4C (ingång från gården)

http://kvillekonstkollektiv.blogspot.se

 

proper CRAPism

A snapshot from last night at #cmykfame. When sun goes down hoodie goes up!

Crapism

20160616_004415

Work in progress

20160622_192940

 

Exhibition: Art for Aid at Gallery Momangen.

 

 

 

I have donated one of these etchings for the upcoming exhibition at Gallery Momangen in Stockholm, Sweden. Come join for the opening on the 1st of April!

The text below is taken from the invitation to the event. For more information pls contact the gallery. Please share and support the cause!!

Abyss

(In english below)

I höstas var vi frustrerade över flyktingsituationen och funderade på hur vi kunde hjälpa till. Då föddes idéen om Art For Aid. Två veckor senare hade över 50 konstnärer skänkt verk och fb-evenemanget hade mer 800 attendings. När vi öppnade dörren för att sälja verken var det redan kö utanför och på fyra timmar hade vi samlat in över 40 000 kr till förmån för barnen i Kobane.

Den fantastiska känslan av att kunna hjälpa och möta massa andra personer som också vill hjälpa var enormt stark och redan dagen efter insamlingen planerade vi en ny. Nu har vi samlat våra tankar och krafter och den 1 april är det dags igen – den här gången samlar vi in pengar till föreningen Habibi! – Ung på gatan som behöver pengar till bostadshyra och SL-kort åt papperslösa flyktingar i Stockholm.

Föreningen Habibi – Ung på gatan vänder sig till de minderåriga och unga vuxna som befinner sig på gatan men hjälper även äldre som av olika anledningar befinner sig i en socialt utsatt situation. De vänder sig främst till de nordafrikaner som lever under svåra sociala omständigheter i hela Europa, där myndigheter i många, för att inte säga de flesta fall, inte bemöter dessa barn, ungdomar och vuxna på ett värdigt och rättssäkert sätt. Omständigheter som förvärrats ytterligare eftersom Sverige nu har kommit överens med Marocko om återförandet av denna grupp.

Utöver hjälp i kontakten med Migrationsverket och Socialtjänsten och andra myndigheter, med jurister och gode män, driver Habibi! också frågan politiskt då Sveriges och andra länders agerande strider mot såväl barnkonventionen som de mänskliga rättigheter som denna grupp aldrig givits möjlighet att erfara.

 

English:
Last fall, we were frustrated by the refugee situation and thought about how we could help. The idea of Art Aid was then born. Two weeks later, over 50 artists had donated art and our FB event had more than 800 attendings. When we opened the door, there was already a queue outside and in four hours we had collected over 40 000 in favor of the children in Kobane.

The amazing feeling of being able to help, and meet lots of other people who also wanted to help was enormously strong and the day after the collection, we planned a new one. Now we have gathered our thoughts and forces and on the 1st of April it’s that time again – this time we will collect money for the association Habibi! – Youth on the street who need money for housing and SL cards for undocumented refugees in Stockholm.

Association Habibi – Youth on the street, help minors and young adults who are on the street but also older people who for various reasons find themselves in a socially vulnerable situation. They are primarily aimed at the North Africans living in difficult social circumstances in Europe, where the authorities in many, if not most cases, do not treat these children, adolescents and adults with dignity and the rule of law. Circumstances has worsened further since Sweden made an agreement with Morocco to return this group.

In addition to assistance in contacts with the Swedish Migration Board, the Social Services and other agencies, with lawyers and good men, Habibi! also tries to highlight this issue politically when Sweden and other countries actions violate both the UN Convention on the Rights of the Child as well as basic human rights.