One Branch Family Puzzle

One Branch Family Tree, 2018, Linoleumprint on puzzle (25 pcs), 20 x 20 cm.

One Branch Family Tree 2018

Unlimited edition

Exhibition: Vänersborgssalongen 2017

Han duschar 2017 1500 x 1100

On the 26th of May it was the opening of Vänersborgssalongen 2017 at Vänersborgs Art hall. Unfortunately I couldn´t participate in the opening but my latest inkwash painting did. The painting Han duschar. Kan jag hälsa från nån? / He´s in the shower, who´s calling? is an inkwash on paper, 56 X 77 cm and for sale for 6000 SEK. The show is open until the 17th of June. Drop by and let me know what you think. Also, half of the painting was on a photo in an article from the local newspaper TTela. Read more about the exhibition HERE (in swedish). Enjoy!

Vänersborgssalongen 2017 1500 x 1500

 

Stafettskapelser: Vernissage 17:e december

Kom som du är, ta med en vän eller bjud in en obekant och dela kvällen med oss! MVH @stafettskapelser

 

Stafettskapelser A4

 

Stafettskapelser 2016

Ett år har rullat på och nya stafettskapelser har åter gått varvet runt. Vi vill därför bjuda in dig till årets vernissage och utställning av våra gemensamma verk.

Vernissage, 17:e december 2016, Kl 15-22

Kville konstkollektiv

Kunst/musik/folkkök/dricka

Stafettskapelser består av 7 kreatörer som vill experimentera med det kollektiva skapandet. Alla deltagare har påbörjat ett valfritt objekt för att sedan skicka vidare till nästa deltagare. Verken är färdiga när varje deltagare har bidragit med sin egen idérikedom till varje objekt. Resultatet får ni ta del av på öppningskvällen!

Kom som dig själv, ta med en vän eller bjud med en obekant och dela kvällen med oss

Verken kommer även att ställas ut och auktioneras bort på söndagen den 18:e december i Kville konstkollektivs lokal Kl 12-17. Vi kommer samtidigt att lägga upp bilder på alla verken i FB evenemanget där budgivningen sker i respektive kommentarfält. Maxbud går även att ges via SMS/telefon/fax.

Eventuella intäkter kommer i vanligt ordning att skänkas bort till Ingen Människa Är Illegal, Göteborg som även kommer att närvara under utställningen för att informera om deras verksamhet.

Buda, chocka oss och bidra genom praktisk solidaritet!

 

Varmt välkomna önskar

Anna Fors / Kent Grundberg / Casper Johansson / Anna Ryding / Tobias Rönnertz /Frida Svensson / Petra Valén

 

Kville konstkollektiv

Hisingsgatan 4C (ingång från gården)

http://kvillekonstkollektiv.blogspot.se

 

proper CRAPism

A snapshot from last night at #cmykfame. When sun goes down hoodie goes up!

Crapism

20160616_004415

Work in progress

20160622_192940

 

Exhibition: Art for Aid at Gallery Momangen.

 

 

 

I have donated one of these etchings for the upcoming exhibition at Gallery Momangen in Stockholm, Sweden. Come join for the opening on the 1st of April!

The text below is taken from the invitation to the event. For more information pls contact the gallery. Please share and support the cause!!

Abyss

(In english below)

I höstas var vi frustrerade över flyktingsituationen och funderade på hur vi kunde hjälpa till. Då föddes idéen om Art For Aid. Två veckor senare hade över 50 konstnärer skänkt verk och fb-evenemanget hade mer 800 attendings. När vi öppnade dörren för att sälja verken var det redan kö utanför och på fyra timmar hade vi samlat in över 40 000 kr till förmån för barnen i Kobane.

Den fantastiska känslan av att kunna hjälpa och möta massa andra personer som också vill hjälpa var enormt stark och redan dagen efter insamlingen planerade vi en ny. Nu har vi samlat våra tankar och krafter och den 1 april är det dags igen – den här gången samlar vi in pengar till föreningen Habibi! – Ung på gatan som behöver pengar till bostadshyra och SL-kort åt papperslösa flyktingar i Stockholm.

Föreningen Habibi – Ung på gatan vänder sig till de minderåriga och unga vuxna som befinner sig på gatan men hjälper även äldre som av olika anledningar befinner sig i en socialt utsatt situation. De vänder sig främst till de nordafrikaner som lever under svåra sociala omständigheter i hela Europa, där myndigheter i många, för att inte säga de flesta fall, inte bemöter dessa barn, ungdomar och vuxna på ett värdigt och rättssäkert sätt. Omständigheter som förvärrats ytterligare eftersom Sverige nu har kommit överens med Marocko om återförandet av denna grupp.

Utöver hjälp i kontakten med Migrationsverket och Socialtjänsten och andra myndigheter, med jurister och gode män, driver Habibi! också frågan politiskt då Sveriges och andra länders agerande strider mot såväl barnkonventionen som de mänskliga rättigheter som denna grupp aldrig givits möjlighet att erfara.

 

English:
Last fall, we were frustrated by the refugee situation and thought about how we could help. The idea of Art Aid was then born. Two weeks later, over 50 artists had donated art and our FB event had more than 800 attendings. When we opened the door, there was already a queue outside and in four hours we had collected over 40 000 in favor of the children in Kobane.

The amazing feeling of being able to help, and meet lots of other people who also wanted to help was enormously strong and the day after the collection, we planned a new one. Now we have gathered our thoughts and forces and on the 1st of April it’s that time again – this time we will collect money for the association Habibi! – Youth on the street who need money for housing and SL cards for undocumented refugees in Stockholm.

Association Habibi – Youth on the street, help minors and young adults who are on the street but also older people who for various reasons find themselves in a socially vulnerable situation. They are primarily aimed at the North Africans living in difficult social circumstances in Europe, where the authorities in many, if not most cases, do not treat these children, adolescents and adults with dignity and the rule of law. Circumstances has worsened further since Sweden made an agreement with Morocco to return this group.

In addition to assistance in contacts with the Swedish Migration Board, the Social Services and other agencies, with lawyers and good men, Habibi! also tries to highlight this issue politically when Sweden and other countries actions violate both the UN Convention on the Rights of the Child as well as basic human rights.

Photopolymer workshop at Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad

A few photos from last weekend when I participated in a workshop on photopolymer printmaking at Vänersborgs Konsrgrafiska Verkstad.

Follow the link: http://www.konstgrafiska.se/internkurs-i-fotopolymer/

färdig plåt

Photo: Frida Leyon

Abyss – UV Copper Etching

“Abyss” – testprint

2016, Copper etching (UV), 15 x 20 cm

Printed at Vänersborgs Konstgrafiska  Verkstad and will be displayed at the exhibition “Konstrunda 2016” on the 5-6 of march 2016.

Abyss

Surface

Abyss UV

Abyss

New work, What if the blizzard….

Karro UV light 1100 x 800

What if the blizzard doesn´t insulate me, 2015, Ink/UV ink on paper, 56 x 77 cm

Karro daylight 1100 x 800

in daylight

Artist profile at Gallery Heike Arndt

Read more about me and my art on Gallery Heike Arndt website

Link to the profile HERE.

Profile GHA

 

Exhibition OPDAGELSER 2015

I am happy to announce that I will be part of the group exhibition OPDAGELSER 2015. The exhibition will be held at Gallery Heike-Arndt in Kettinge, Denmark.

The opening will be held on 7 november 2015 kl. 13:00 -17

The exhibition is on between Novembet 7 – December 21

Galleri Heike Arndt DK
Rågelundevej 9
4892 Kettinge (DK)
+45 60 90 24 81

Here are a few words about the exhibition (in danish). Enjoy!

Opdagelser samler de bedste kunstnere fra årets udstillinger – 14 ekstraordinære kunstneriske opdagelser fra USA, Finland, Tyskland, Japan, Poland, Schweiz og Sverige, der alle har forbindelse til Norden og Tyskland. Anssi Hanhela (FI), Anni Rapinoja (FI), Jussi Valtakari (FI) and Kari Södö (FI) arbejder med innovativ brug af naturens ressourcer i håndlavede objekter, der står side om side med street art og stærke og politiske udsagn. Oplev den skarpe, sociale kritik i værkerne af Pötter (DE), den stærke fremstilling af det moderne liv i værkerne af Karcher (DE) og Zagorska (PL). I Chisholm (US) and Lautners (UA) værker præsenteres vi for raffinerede tekniske færdigheder med stærk indflydelse fra street art i lag af udklip, stencils og spraymaling. Füredi & Lieshouts (DE/NL) og Johanssons (SE) kunstværker fører vores opmærksomhed hen på vores nuværende samfunds værdier. De eksperimenterende farverige malerier, af Kurihara (JP) og mangategninger af Yamakawa (JP) der undersøger menneskelige relationer, ensomhed og skrøbeligheden indbyder til fordybelse.Ved hjælp af deres unikke stil og omfattende brug af forskellige materialer, der rangerer fra papir, lærred, tekstil til træ vil kunstnerne tage dig med på en rejse gennem tegneteknik, malerkunst, street art og skulptur mm. Det bliver en rejse fuld af overraskelser og opdagelser! Urbane vibrationer, poetisk farvelægning og legende humor vil være din ledsagerske i denne udstilling, så det bliver med garanti interessant! Kom og vær med! Dette er en mulighed for at blive inspireret, begejstret og involveret. Der er noget for alle i Opdagelser!

Poster_opdagelse_lastcheck (1)

 

Link to Facebook event: https://www.facebook.com/events/204972283167098

flyer_opdagelse_lastcheck

Please come join us!