Capism Your investment is my playground

October 23, 2021

New set of limited edition prints 2021

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , — cap @ 10:44 pm

Lystring vänner!

Nu är det dags igen för en ny upplaga av limiterade tryck av utvalda målningar jag skapat genom åren. Jag är därför nyfiken ifall du, eller någon i din närhet, är intresserad av att köpa? Trycken är i vanlig ordning så kallade giclée prints (Fine art prints) av högsta kvalité tryckta på museumpapper med ålderbeständigt bläck. Alla trycken är i sin originalstorlek, signerade, numrerade och producerade i begränsad upplaga. Försäljningspriset kommer vara ca 1800 SEK inklusive frakt inom EU. Leverans i början på December.

Ditt intresse är inte bindande men kolla igenom urvalet och hör av dig ifall du hittar något du tycker om via kommentarer, DM eller mail. Hojta ifall du har frågor och TACK för att du stödjer levande konstnärer!

Artlovers!

Now it’s time for a new edition of limited prints of selected paintings I have created over the years. I am therefore curious if you, or any of your friends, are interested in buying?The prints are as usual Giclée prints (Fine art prints) of highest quality printed on museumpaper with age-resistant ink. All prints are in their original size, signed, numbered and produced in a limited edition. The sale price will be approximately 210 USD including shipping within EU. Delivery in early December.

Your interest is not binding, bur check out the selection and get in touch if you find something you like to buy. Let me know via comments, DM or mail. Contact me for enquiries and Thank you for supporting living artist!

Loads of love! Cap (@duelling_banjos)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress